Informační systém sociálních služeb ve Středočeském kraji

Skip Navigation Links

Přihlášení do aplikace


 

 


Informační systém sociálních služeb ve Středočeském kraji


Vítejte na stránkách
Informačního systému sociálních služeb ve Středočeském kraji (KISSoS SČK).

Aplikace je určena pro poskytovatele sociálních služeb se zařízením na území Středočeského kraje, obce s rozšířenou působností a zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje.

V případě dotazů nebo připomínek, prosím, kontaktujte zástupce Odboru sociálních věcí z Krajského úřadu Středočeského kraje:

Oddělení koncepce a metodiky sociálních služeb
Bc. Jakub Pavlíček
Tel.: 257 280 904
Email: pavlicek@kr-s.cz

Aplikace je optimalizována pro použití v prohlížečích Internet Explorer verze 11, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera a Vivaldi v aktuálních verzích, v nichž je pro tento server povoleno využití javascriptu, cookies a pop-up ("vyskakovacích") oken.

Veřejná zakázka je realizována v rámci realizace klíčové aktivity projektu "Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji" - reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0002264.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Zaměstnanost ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Středočeského kraje.

Cílem klíčové aktivity projektu je vytvoření, ověření a plošné zavedení informačního systému pro sledování, vykazování, plánování a řízení sociálních služeb. Informační systém bude klíčovým nástrojem spolupráce zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji.